Wat kunt u verwachten bij Fysiotherapie Brand & Van Wageningen

Indien u zonder verwijsbrief komt, vindt er bij het eerste consult een screening plaats, waarbij wordt bekeken of u met uw klacht bij de fysiotherapeut op de juiste plek bent. Het screeningsformulier wordt met u doorgenomen en met uw toestemming ook doorgestuurd naar uw huisarts.

 

Daarna is de gang van zaken hetzelfde als wanneer u mét verwijsbrief komt:
er volgt een intake en lichamelijk onderzoek, waarna uw fysiotherapeut tot een fysiotherapeutische diagnose/conclusie komt. Hieruit volgt een behandelplan, waarmee, indien u akkoord gaat, bij de volgende behandeling wordt gestart. Uw akkoord wordt vastgelegd in uw elektronisch patiënten dossier.

In uw elektronisch patiënten dossier komen uw persoonlijke gegevens, zoals naam, adres, geboortedatum en BSN. Uw dossier is alleen door de behandelend fysiotherapeut in te zien.