Tarieven en vergoedingen

Tarieven per 01-01-2017

 

Zitting fysiotherapie                                         €35,45

Zitting fysiotherapie aan huis                            €52,00
Screening                                                       €17,10

Intake en onderzoek na screening                     €35,45

Screening, intake en onderzoek                        €52,50

Intake en onderzoek na verwijzing                    €46,40

Intake en onderzoek na verwijzing aan huis       €63,00

Zitting manuele therapie                                  €47,45

Zitting manuele therapie aan huis                     €62,20

Zitting oedeemtherapie                                    €52,80

Zitting oedeemtherapie aan huis                       €69,35

Eenmalig onderzoek (op medische indicatie)      €67,30

Groepsbehandeling 2 personen                        €37,25

Groepsbehandeling 3 personen                        €34,40

Groepsbehandeling 4 personen                        €30,10

Groepsbehandeling 5-10 personen                   €25,25

Telefonsiche zitting                                        €17,75

Niet nagekomen afspraak*                              €28,30

 

*Afspraken die niet 24 uur van te voren worden afgezegd, worden in rekening gebracht.

 

Vergoedingen

Niet-chronische aandoeningen worden vergoed uit de aanvullende verzekering. In uw polis kunt u de vergoedingen voor fysiotherapie nalezen; deze zijn afhankelijk van het type aanvullend verzekering dat u heeft

  1. Chronische aandoeningen: hiervan worden de eerste 20 behandelingen vergoed uit de aanvullende verzekering, de vervolgbehandelingen worden vergoed uit de basisverzekering.

    Dit houdt in, dat, indien u alléén een basisverzekering heeft

    • voor niet-chronische aandoeningen de behandelingen fysiotherapie volledig zelf moet betalen. U kunt de informatie over de tarieven van onze praktijk vinden bij de balie. U dient de behandelingen bij de balie per pinbetaling en per keer te voldoen.

    • Voor chronische aandoeningen de eerste 20 behandelingen zelf moet betalen. U dient deze behandelingen bij de balie per pinbetaling en per keer te voldoen. De vervolgbehandelingen worden vergoed vanuit uw basisverzekering.