Kinderfysiotherapie

Kinderen leren bewegen

Iedereen heeft in zijn kinderjaren leren bewegen. Spelenderwijs ontwikkelen kinderen hun zintuigen en motoriek. Meestal gaat dat goed en bijna ongemerkt, maar bij sommige kinderen duurt het langer of wijkt de ontwikkeling af van wat gebruikelijk is.

Kinderen die een verkeerde houding of motoriek aanleren, kunnen daar veel last van hebben. Kinderen kunnen motorisch onhandig zijn, houterig bewegen, vaak hun evenwicht verliezen en veel uit hun handen laten vallen. Ook kan een kind angstig zijn om te bewegen, of een slechte of slappe lichaamshouding hebben. Een kind kan veel moeite hebben met stilzitten, met knutselwerk of tekenwerk. Soms lijkt een kind achter in zijn motorische ontwikkeling in vergelijking met leeftijdgenootjes. Al deze kinderen kunnen baat hebben bij een behandeling door een kinderfysiotherapeut.

 

Wat is kinderfysiotherapie?

Het op tijd signaleren, diagnosticeren en behandelen van motorische en/of zintuiglijke ontwikkelingsstoornissen is belangrijk voor de motorische- en sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen.

De kinderfysiotherapeut vormt een deskundig oordeel over de kwaliteit van het bewegend functioneren van het kind. Met behulp van de anamnese (gesprek), observatie van het bewegen, verschillende motorische testen en meetinstrumenten kan de motoriek van uw kind in kaart worden gebracht. Wanneer het nodig is wordt in overleg een behandelplan opgesteld.

De kinderfysiotherapeut onderzoekt en behandelt, maar geeft ook voorlichting en advies.

 

Heeft een een verwijsbrief nodig?

Voor een onderzoek of screening heeft u geen verwijzing van de (huis-)arts nodig. U kunt direct contact opnemen met onze praktijk voor een afspraak. Voor zuigelingen en peuters komt de kinderfysiotherapeut eventueel aan huis. Hierbij is wel een verwijzing van de huisarts of het consultatiebureau nodig.

 

Indicaties voor kinderfysiotherapie bij zuigelingen en peuters:

Voorkeurshouding en plagiocephalometrie

Sinds het advies om jonge baby’s (i.v.m. voorkomen van wiegendood) op de rug te laten slapen, is het aantal baby’s met een voorkeurshouding en afplatting en van de schedel aanzienlijk toegenomen. Hierbij kan de kinderfysiotherapeut helpen. Daarnaast is er een mogelijkheid om een schedelmeting (plagiocephalometrie) af te nemen.

 

"Plagiocephalometrie (PCM) is een recent ontwikkelde, betrouwbare en valide meetmethode om de vorm van de schedel op eenvoudige wijze vast te kunnen stellen. Hiermee kunnen de verschillende aspecten van plagiocephalie (scheve afplatting) en brachycephalie (symmetrische afplatting achterzijde) in maat en getal worden vastgelegd."


Indicaties voor kinderfysiotherapie bij kinderen (4 t/m 18jaar)

Meer weten? Wilt u meer informatie over kinderfysiotherapie of wilt u graag een afspraak maken neem dan contact op met de praktijk.

Kinderfysiotherapie